Posadzka żywiczna w trzech krokach

Posadzka żywiczna w trzech krokach

Jak wykonać posadzkę żywiczną

Posadzka żywiczna wykonywana jest w końcowym etapie wszystkich prac budowlanych. Jak działać i na co szczególnie zwrócić uwagę, aby łatwo i bezproblemowo wykonać posadzkę żywiczną? Podpowiadamy w trzech prostych krokach. Jesteś inwestorem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru? Poniższy materiał został stworzony z myślą o Tobie.

Wykonanie posadzki żywicznej - Krok I

Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest wybór rodzaju posadzki żywicznej, który to zdeterminuje pozostałe etapy prac. Właściwy dobór systemu zapewni bezpieczeństwo, komfort pracy, a w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli na oszczędności związane z użytkowaniem i konserwacją powierzchni. Należy też pamiętać o dobraniu odpowiedniego typu cokołu.

Na jakie aspekty należy przede wszystkim zwrócić uwagę na tym etapie?

- miejsce aplikacji: na zewnątrz czy we wnętrzu?

- przeznaczenie pomieszczenia/obiektu: przemysłowe czy użyteczności publicznej?

- rodzaj obciążeń, jakim będzie podlegać posadzka: mechanicznym, chemicznym, czy termicznym? Pomocne będzie zgromadzenie informacji o natężeniu i czasie działania obciążeń.

Warto również omówić z wykonawcą posadzek żywicznych wszystkie oczekiwania. Pozwoli to dobrać optymalne rozwiązanie.

 

Wykonanie posadzki żywicznej - Krok II

Drugim etapem jest przygotowanie podłoża.

- posadzka żywiczna odzwierciedla geometrię podłoża, dlatego upewnij się, że zostało ono wykonane według założeń geodezyjnych (poziomy, spadki itp.)  

- sama powierzchnia betonu musi być sucha, czysta i wolna od pyłu, a mleczko cementowe należy usunąć przez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie,

- maksymalna wilgotność podłoża betonowego powinna wynosić 5% (wagowo), a temperatura powierzchni minimum 12 st. C,

- minimalna wytrzymałość podłoża betonowego na rozrywanie powinna wynosić 1,5 MPa; tzw. test pull-off wykonać może przedstawiciel firmy wykonawczej

- wilgotność powietrza w czasie aplikacji i dojrzewania powinna wynosić maksymalnie 70% RH (wilgotność względna), a temperatura powinna być wyższa o ok. 3 st. C od temperatury punktu rosy.

Aby mieć pewność, że panujące podczas aplikacji warunki są odpowiednie, warto posłużyć się pirometrem, który zmierzy temperaturę otoczenia i podłoża, względną wilgotność powietrza oraz temperaturę punktu rosy.

Odpowiednio przygotowane podłoże betonowe i niezbędne warunki atmosferyczne podczas aplikacji to oprócz czynnika ludzkiego 80% powodzenia. 

Pamiętaj!
Nowe podłoże betonowe powinno być sezonowane przez co najmniej 28 dni i mieć izolację przeciwwilgociową,

 

Wykonanie posadzki żywicznej - Krok III

 

Trzecim krokiem jest wykonanie posadzki, które zacząć należy od przygotowania podłoża pod samą posadzkę żywiczną. Właściwie przygotowane podłoże betonowe będzie przenosić wszystkie obciążenia dynamiczne, statyczne i termiczne.

O czym trzeba pamiętać na tym etapie?

Przechodząc do wykonania samej posadzki żywicznej jako pierwszą, nakładamy warstwę gruntującą bezpośrednio na przygotowane podłoże betonowe, zazwyczaj w ilości ok. 0,3 kg/m² (np. Eradur Primer N). Po gruntowaniu wykonujemy warstwę zasadniczą, zbudowaną zazwyczaj z żywicy konstrukcyjnej i kruszywa.

Aby posadzka nie miała porów, stosowane są także drobnofrakcyjne wypełniacze dolomitowe. Ilości i rodzaj kruszywa dostosowane są do wymaganej grubości nakładanej posadzki.

W ostatnim etapie nakładamy ostatnią (tzw. zamykającą) warstwę żywicy. Oczywiście wszystko zależy od typu stosowanego systemu.

Pamietaj!

Po wykonaniu posadzki żywicznej należy odtworzyć wszelkie dylatacje podłoża. 

Należy również wykonać takie elementy wykończeń, jak np. cokoły.  

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy odbiorze posadzki?

- protokół czynności odbioru - powinien zostać spisany i zawierać dane obu stron procesu, opis przedmiotu odbioru, ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi obu stron,

- przekazanie dokumentacji technicznej wbudowanych materiałów – przy odbiorze posadzki wykonawca dokonuje tego na życzenie zamawiającego,

- sprawdzenie wykonanych prac pod względem ilościowym i jakościowym,

- sprawdzenie kolorystyki posadzki – należy zweryfikować, czy kolor jest jednolity i zgodny z ustaleniami,

- sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni – należy zweryfikować, czy odpowiada specyfikacji (np. antypoślizgowość)

- sprawdzenie ewentualnych pęknięć – pęknięcia nie mogą występować na wykonanej powierzchni,

- sprawdzenie właściwego utwardzenia posadzki,

- sprawdzenie szczelin dylatacyjnych – należy zweryfikować, czy zostały odtworzone i wypełnione masą elastyczną, jeżeli posadzka jest dylatowana, 

- sprawdzenie poprawności wykonania cokolików, jeżeli były realizowane,

 

Warto pamiętać, że na życzenie zamawiającego można sprawdzić grubość posadzki poprzez odwiert. Jest to jednak metoda inwazyjna i po jej zakończeniu należy wykonać naprawę tego miejsca.

W przypadku wykrycia usterek lub niedociągnięć należy ustalić, czy mogą one zostać usunięte – jeżeli tak, trzeba uzgodnić, jakim sposobem i w jakim czasie. Jeżeli nie, należy uzgodnić odpowiednią metodę naprawy posadzki.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Eradur