Posadzki antypoślizgowe

Posadzki antypoślizgowe

Posadzki antypoślizgowe, właściwości, bezpieczeństwo, metody badawcze

Przepisy BHP a bezpieczeństwo pracowników

Przepisy BHP obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapobieganie zagrożeniom związanym z jej wykonywaniem. Składają się na nie:

  • właściwa organizacja pracy,
  • stosowanie koniecznych środków profilaktycznych,
  • informowanie i szkolenie pracowników.

Posadzki antypoślizgowe a bezpieczeństwo

Dane statystyczne ukazują, że upadki, potknięcia i poślizgnięcia stanowią 21% wszystkich wypadków w miejscu pracy, dlatego ważne jest stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Jednym z elementów warunkujących bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej i zakładach produkcyjnych jest posadzka antypoślizgowa. Czynnikami, które zwiększają ryzyko poślizgnięcia się są: wilgoć, żywność, płyny, piasek i substancje, które zmniejszają tarcie, na przykład smary, oleje, tłuszcze. W takich warunkach szczególnie ważne jest zastosowanie posadzki antypoślizgowej, która zminimalizuje ryzyko upadku - na przykład posadzka żywiczna antypoślizgowa, która przy zachowaniu odpowiedniego stopnia hamowania poślizgu, zapewnia jednocześnie potrzebną odporność mechaniczną i chemiczną podłogi.

Niezwykle istotne jest także regularne czyszczenie posadzki. Gromadzący się na powierzchni posadzki antypoślizgowej brud i zanieczyszczenia osłabiają jej zdolność hamowania poślizgu. Dbając regularnie i we właściwy sposób o czystość posadzki, utrzymujemy jej właściwości antypoślizgowe na właściwym poziomie, a tym samym zapewniamy bezpieczeństwo poruszających się po niej osób.

Pamiętajmy, aby przed czyszczeniem posadzki ustalić rodzaj zanieczyszczeń i dobrać odpowiednie metody i środki czystości.

Okresowe badania właściwości posadzek antypoślizgowych

Odporność posadzki na poślizg, pod wpływem czynników eksploatacyjnych (intensywny ruch pieszy, kołowy) i środowiskowych (działanie substancji chemicznych, wahania temperatur), może ulec pogorszeniu i bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego zaleca się kontrolę jej właściwości antypoślizgowych w ramach okresowych przeglądów obiektów budowlanych, jak i podczas odbioru nowo wykonanej posadzki.


Posadzki antypoślizgowe - metody badawcze

Istnieją dwie podstawowe metody badające stopień antypoślizgowości posadzki. Pierwszą z nich jest tzw. test pochylni, a drugą metodą jest test wahadła angielskiego.

PN-EN 13845

Test pochylni, opisany w Polskiej Normie PN-EN 13845, jest często stosowaną metodą badawczą. Badacz porusza się do tyłu i do przodu po testowanej powierzchni posadzki antypoślizgowej, która zwiększa swój kąt nachylenia aż do momentu, kiedy osoba testująca przestanie czuć się bezpiecznie na pochylni. Po testowanej posadzce przepływa woda bądź środek zwilżający. Badanie posadzki klasyfikuje się do grupy skuteczności antypoślizgowej R - od R9 do R14.

Jest to jednak metoda czasochłonna, przeprowadzana wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Osoba testująca posadzkę musi posiadać określone normami obuwie ochronne; a na sam wynik testu wpływa rodzaj obuwia, wiek i waga osoby testującej, a także jej sposób poruszania się.

PN-EN 14231, PN-EN 13036-4:2011

Alternatywną metodą badania posadzek antypoślizgowych, także opisany w Polskiej Normie PN-EN 14231 i PN-EN 13036-4:2011, jest test wahadła angielskiego. Wahadło angielskie składa się z gumowego ślizgacza, skalibrowanej skali i samego wahadła. Podczas ruchu wahadła mierzona jest siła tarcia pomiędzy ślizgaczem a badaną posadzką antypoślizgową przez pomiar zmniejszenia wychylenia wahadła. Test może odbywać się na suchej i mokrej powierzchni. Wyniki badań antypoślizgowości posadzki określa się w jednostkach SRT (Skid Resistance Tester). Rezultat testu uzależniony jest od panującej temperatury, dlatego należy go skorygować o jej wartość. Osoba, która przeprowadza badanie musi być odpowiednio przeszkolona, a samo wahadło angielskie musi posiadać certyfikat producenta bądź akredytowanego laboratorium.


Wahadło angielskie - zalety stosowania

  1. Zalety urządzenia wynikają z prostoty jego budowy, dzięki czemu przyrząd jest łatwy w obsłudze, a badanie może przeprowadzić jedna osoba.
  2. Wahadło angielskie jest przyrządem uniwersalnym i pozwala na badanie różnych typów powierzchni: od asfaltu po posadzki żywiczne antypoślizgowe czy oznakowanie poziome w garażach podziemnych wielostanowiskowych.
  3. Badanie można przeprowadzić nie tylko w laboratorium, ale też w terenie, na przykład w czynnym zakładzie produkcyjnym.
  4. Wyniki badań uzyskuje się tuż po zakończeniu testu.
  5. Cena zakupu wahadła/wynajęcia wahadła angielskiego jest niższa od zastosowania specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych.

Kalibracja i certyfikacja wahadła angielskiego

Należy pamiętać, że pomiar nawierzchni przy użyciu wahadła angielskiego może zostać uznany za wiarygodny wyłącznie wtedy, gdy przyrząd posiada odpowiedni certyfikat wydany przez producenta bądź akredytowane laboratorium. Dlatego najlepiej badanie szorstkości zlecić firmie, która zapewnia spełnienie wszelkich formalności w tym zakresie.


Zleć nam wykonanie badania posadzki antypoślizgowej

Firma Eradur posiada wahadło angielskie i oferuje badanie właściwości antypoślizgowych świeżo wykonanej przez nas posadzki żywicznej, a także weryfikację antypoślizgowości już wykonanej posadzki. Skontaktuj sie z nami i poznaj szczegóły. Pomożemy w doborze posadzki żywicznej o wymaganym stopniu antypoślizgowości, wykonamy posadzkę żywiczna, a także zbadamy właściwości antypoślizgowe posadzki.

Zapytania ws. wahadła angielskiego i badania antypoślizgowości wahadłem angielskim kieruj bezpośrednio do

Krzysztofa Banaszka - Dyrektora Technicznego.


Czy wiesz, że...

Bardzo ciekawym badaniem, gdzie stosowane jest wahadło angielskie, to ocena zachowania wskaźnika szorstkości malowanego oznakowania poziomego pod wpływem wody, np. z opadów atmosferycznych.

Rezultat badania uzależniony jest od temperatury, w której jest ono wykonywane, w związku z czym należy go skorygować o tę wartość. Wynik badania przy użyciu wahadła angielskiego wyrażany jest w jednostkach SRT (Skid Resistance Tester).

Badanie z użyciem wahadła angielskiego może obejmować nawierzchnię, oznakowanie poziome, skały oraz inne materiały o głębokiej teksturze. Dla zapewnienia dokładności pomiaru ważne jest, aby przeprowadzała go wykwalifikowana osoba, będąca odpowiednio poszkolona i posiadająca doświadczenie w zakresie typu nawierzchni, na które wykonuje test.

Wahadło angielskie to możliwość przeprowadzenia badań zarówno na budowie, jak i w warunkach laboratoryjnych - dzięki temu urządzenie jest przez nas szeroko stosowane.

Wahadło angielskie to szybki rezultat pomiaru - wynik badania z użyciem wahadła angielskiego otrzymuje się bezpośrednio po jego zakończeniu.

Cena wahadła angielskiego - skontaktuj się z nami i uzyskaj szybko odpowiedź w zakresie ceny i terminu usługi.