Zastosowanie posadzki żywicznej Eradur Kompakt

Zastosowanie posadzki żywicznej Eradur Kompakt

Eradur Kompakt to system posadzkowy, zacierany o wysokich parametrach użytkowych, stosowany w obiektach przemysłowych, ale także w budownictwie ogólnym i obiektach użyteczności publicznej.

Ten system posadzkowy jest odpowiedni dla powierzchni przemysłowych, o dużych obciążeniach mechanicznych i chemicznych, a także o dużym natężeniu ruchu. Jego podstawowa grubość to 3-4 mm, ale przy grubości warstwy powyżej 4 mm wzmacnia powierzchniowe parametry mechaniczne podłoża.

Specjalna technika aplikacji przewiduje zastosowanie tzw. "zacieraczki". Narzędzie takie oferowane jest między innymi przez firmę SCANMASKIN.

Eradur® Kompakt jest bezspoinową posadzką epoksydową z wypełniaczem w postaci kolorowego piasku kwarcowego. Możliwe jest wykonanie warstw o grubości od 1,7 do 10 mm. W skład systemu posadzkowego wchodzą: bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa Eradur, kolorowy piasek kwarcowy i drobnoziarniste wypełniacze. 

Wykonana podłoga jest trwała, nienasiąkliwa, o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. System Eradur® Kompakt jest odporny na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących oraz może być poddawany różnym metodom czyszczenia, w tym nawet czyszczenia ciśnieniowego. 

Eradur® Kompakt stosuje się w:

• sklepach,

• centrach handlowych,

• halach produkcyjnych,

• magazynach,

• warsztatach,

• halach montażowych,

• ciągach transportowych,

• drukarniach,

• przemyśle mięsnym,

• przemyśle farmaceutycznym,

• parkingach,

• przemyśle chemicznym.

Sprawdź kartę systemową i dowiedz się więcej na temat technicznych aspektów stosowania posadzki żywicznej, epoksydowej Eradur Kompakt.